Enlaces

Asociaciones de padres de niños sordos en España

aspanceAPANSCE – Associació de Pares de Nens Sords de Catanlunya


ABIPANS.jpgABIPANS – Asociación bilingüe de Padres de Niños Sordos (Comunidad de Madrid)


aransgi.gifAransGi – Asociación de familias de personas sordas de Gipúzkoa


cabecera blogAsociació Volem Signar i Escoltar

Asociaciones de personas sordas de Galicia

aspersorASPESOR – Asociación de Personas Sordas de A Coruña


asorvigoASORVIGO – Asociación de Personas Sordas de Vigo


apsouAPSOU – Asociación de Personas Sordas de Ourense


asorluASORLU – Asociación de Personas Sordas de Lugo


APSSCAPSSC – Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela


AXFAXF – Asociación de Personas Sordas de Ferrol


apxpAPXP – Asociación de Personas Sordas de Pontevedra


logoFAXPG – Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia